SDRUŽUJEME A PODPORUJEME

DOBROVOLNÉ HASIČE

DOBRÁCI.CZ je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na pomoc dobrovolným hasičům, jejich rodinám a také mládeži, která se cvičí v plnění odbornosti mladých hasičů a hasiček.

Dobrovolným hasičům pomáháme při jejich náročných úkolech v oblasti získávání pomůcek, výstroje – oblečení, obuvi, hasicí technice. Připravujeme odborné školení a pojistné krytí pro případ zranění či jiné újmy.

Zároveň zprostředkováváme informace mezi jednotkami za účelem informovanosti nejen k dosažení lepších podmínek pro zajištění technického vybavení dobrovolným hasičům při výkonu jejich práce. Součástí našich cílů jsou také jejich rodiny a mladí hasiči.

materiální pomoc

PORADENSTVÍ

ZAŠKOLENÍ HASIČŮ

zakladatel obecně prospěšné společnosti

nadační fond REGI BASE I.

Nadační fond REGI Base I. pomáhá „těm, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou vojáci, policisté i hasiči, kteří utrpěli zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou podporu těchto, velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo z běžného života. Nadační fond zajišťuje nejen rehabilitační péči v ČR nebo zahraničí, ale pomáhá s výběrem osobních asistentů, spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nákup nadstandardních nebo nejmodernějších rehabilitačních pomůcek.

Předseda správní rady: Hynek Čech

AKTUALITY

JSTE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ?

Dobráci.cz © 2021 Všechna práva vyhrazena.